Konkurs plastyczny „20 lat w UE - najciekawsze projekty Miasta Lublin” - Szczegóły aktualności - Zespół Szkół nr 12 w Lublinie

Tag img 08.04.2024, 10:42
Article heading icon

Konkurs plastyczny „20 lat w UE - najciekawsze projekty Miasta Lublin”

W związku z obchodami 20-lecia wejścia Polski do Unii Europejskiej (2004-2024) Wydział Funduszy Europejskich Urzędu Miasta Lublin organizuje konkurs plastyczny skierowany do uczniów lubelskich szkół podstawowych.

Najciekawsze projekty Lublina  konkurs

Celem uczestników będzie ukazanie w formie artystycznej najciekawszych inwestycji zrealizowanych przez Miasto Lublin od momentu uzyskania przez Polskę członkostwa w Unii Europejskiej. Może to być kolaż z rożnymi inwestycjami, jak również konkretny projekt, który wg. uczestnika zasługuje na miano tego najciekawszego.
Konkurs skierowany jest do uczniów klas szkół podstawowych, w dwóch kategoriach:
• klasy I-III;
• klasy IV-VIII.
Prace konkursowe w formacie A3 - w technice dowolnej – będą przyjmowane w terminie do dnia 19.04.2024 r. do godz. 15:00 w siedzibie Urzędu Miasta Lublin, Wydziału Funduszy Europejskich, ul. Peowiaków 13, 20-007 Lublin, pokój numer 24. Prace mogą być składane osobiście lub za pośrednictwem poczty (liczy się data wpływu do Urzędu Miasta Lublin, Wydział Funduszy Europejskich).
Komisja Konkursowa będzie oceniać kreatywność, wyobraźnię, indywidualne podejście do tematu, walory artystyczne, pomysłowość oraz estetykę wykonania prac konkursowych.
Wszelkie informacje o Konkursie oraz Regulamin umieszczone są na stronie:
https://lublin.eu/lublin/lublin-w-ue/projekty-inwestycyjne/aktualnosci/
Prace można też składać w sali plastycznej u Pani Joanny Kutnik i Pani Urszuli Bełcząckiej-Nadziei