Numer konta i wpłaty - Zespół Szkół nr 12 w Lublinie

Article heading icon

Numer konta i wpłaty

Numer konta Rady Rodziców

93 1020 3176 0000 5102 0221 5325
(Tytuł wpłaty: imię i nazwisko dziecka, klasa/grupa przedszkolna z dopiskiem „Rada Rodziców”)

Wysokość składki na fundusz Rady Rodziców uzależniona jest od liczby dzieci danej rodziny, uczęszczających do Zespołu Szkół Nr 12 w Lublinie.

Składka w roku szkolnym 2023/2024 wynosi:

 • 1 dziecko 1 x 50 zł
 • 2 dzieci 2 x 40 zł = 80 zł
 • 3 dzieci 3 x 30 zł = 90 zł
 • 4 dzieci 4 x 20 zł = 80 zł
 • 5 dzieci 5 x 10 zł = 50 zł

Wpłat można dokonywać w ratach.

Z wniesionych przez Państwa wpłat, w ramach możliwości, wspierać będziemy m.in.:

 • zakup nagród dla laureatów konkursów szkolnych i przedszkolnych,
 • zakup nagród za wyniki w nauce, wręczanych uczniom na zakończenie roku szkolnego,
 • wsparcie finansowe działań Samorządu Szkolnego,
 • organizację eventów (np. zabawy andrzejowej/mikołajkowej) i imprez edukacyjnych
 • dla Uczniów i Przedszkolaków,
 • doposażanie sal lekcyjnych i przedszkolnych w sprzęt, materiały dydaktyczne i zabawki.