Informacje - Zespół Szkół nr 12 w Lublinie

Article heading icon

Informacje

Rewalidacja (łac. re – znów, validus – mocny) oznacza przywracanie człowiekowi pełnej sprawności. Jest procesem z zaplanowanymi celami, uwzględniającym wiedzę teoretyczną i działania skierowane na osoby niepełnosprawne. Polega na usprawnianiu zaburzonych funkcji rozwojowych i intelektualnych.


Rewalidacja jest bardzo ważnym elementem pomocy udzielanej uczniom w naszej szkole w ramach kształcenia specjalnego. Zajęcia te realizowane są z uczniami posiadającymi orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego.

W ramach rewalidacji prowadzimy:

 • Terapię Integracji Sensorycznej
 • Terapię pedagogiczną
 • Terapię neurologopedyczną
 • Trening Umiejętności Społecznych
 • Trening Umiejętności Życiowych
 • Trening Umiejętności Dnia Codziennego
 • Logorytmikę
 • Kinezyterapię
 • Masaże
 • Gimnastykę korekcyjno – kompensacyjną
 • Zajęcia korekcyjno – kompensacyjne
 • Zajęcia ruchowo – naśladowcze
 • Terapię ręki
 • Sportoterapię – gra zespołowa Boccia
 • Smyko – Multisensorykę ®️
 • Sensoplastykę
 • Zajęcia z wykorzystaniem metody Ruchu Rozwijającego W. Sherborne
 • Zajęcia metodą Knillów
 • Zajęcia z wykorzystaniem Kinezjologii Edukacyjnej P. Dennisona
 • Zajęcia z wykorzystaniem Metody Dobrego Startu M. Bogdanowicz
 • Arteterapię
 • Muzykoterapię
 • Bajkoterapię
 • Relaksację
 • Zajęcia z wykorzystaniem technologii informacyjnej i komputerowej

W pracy z uczniami z niepełnosprawnościami szczególne znaczenie mają dla nas metody umożliwiające naukę przez działanie i bezpośrednie doświadczanie, wykorzystujące ruch i funkcjonowanie zmysłów. Przy doborze metod pracy uwzględniamy przede wszystkim potrzeby i możliwości uczniów oraz cele, które chcemy osiągnąć.

Podczas rewalidacji realizujemy różnorodne cele, min.:

 • Usprawnianie zaburzonych/deficytowych funkcji.
 • Maksymalne rozwijanie mocnych stron uczniów.
 • Doskonalenie umiejętności społecznych i komunikacyjnych.
 • Wspieranie rozwoju emocjonalnego.
 • Kształtowanie kompetencji komunikacyjnej.
 • Usprawnianie funkcji słuchowo – językowych.
 • Usprawnianie spostrzegawczości, pamięci i percepcji wzrokowej.
 • Doskonalenie umiejętności / przygotowanie do czytania i pisania.
 • Doskonalenie umiejętności matematycznych.
 • Doskonalenie logicznego myślenia.
 • Poprawa koncentracji uwagi i tempa pracy.
 • Stymulacja polisensoryczna.
 • Usprawnianie pod kątem fizycznym
 • Profilaktyka wad postawy (wady kręgosłupa, wady ortopedyczne).
 • Włączanie środowiska rodzinnego w proces terapeutyczno-edukacyjny.

Posiadamy nowoczesną bazę do prowadzenia zajęć rewalidacji, tworzą ją:

 1. Sala doświadczania świata– nowoczesna, doskonale wyposażona, pozwala na prowadzenie wielokierunkowych zajęć oraz stymulacji wielozmysłowej. Została ona utworzona przy wparciu Funduszu Narodów Zjednoczonych na Rzecz Dzieci (UNICEF) Znajdują się w niej :
  • duże tuby świetlne ledowe sterowane zdalnie
  • podświetlana wodna ściana bąbelkowa sterowana zdalnie
  • lustrzane panele akrylowe
  • 2 stelaże do podwiesi
  • zjeżdżalnia rolkowa
  • ścianka wspinaczkowa
  • podgrzewane łóżko wodne
  • suchy basen z piłkami
  • sprzęt podwieszany (hamak terapeutyczny, T – huśtawka, huśtawka – bocianie gniazdo, duża dętka, ławka, parówka, obręcze, belka – konik, helikoptery)
  • 2 tyrolki do zjeżdżania
  • kołyska
  • maglownica
  • deskorolki terapeutyczne
  • beczki
  • deska rotacyjna
  • stolik z piaskiem kinetycznym
  • liczny drobny sprzęt sensoryczny (dyski, maty, krążki, liny itp.)
  • kołdry obciążeniowe
  • piłki gimnastyczne
  • drabinka typu BenchK
  • ławki gimnastyczne
 2. Dwie sale terapeutyczne przeznaczone dla terapeutów i pedagoga specjalnego – dostosowane do potrzeb min. terapii pedagogicznej, logopedycznej, zajęć korekcyjno – kompensacyjnych, terapii ręki oraz różnego rodzaju aktywności wykonywanych przy stolikach. Zostały one dostosowane zarówno dla dzieci z Oddziału Przedszkolnego, jak również dla uczniów ze Szkoły Podstawowej w celu niwelowania wszelkich deficytów wynikających z orzeczeń o potrzebie kształcenia specjalnego oraz opinii o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka.
 3. Mała sala gimnastyczna jest wykorzystywana do usprawniania ruchowego. Znajdują się w niej drabinki i ławeczki do ćwiczeń oraz przestrzeń do różnego rodzaju aktywności: gry w Boccię, jazdy na rowerach terapeutycznych, torów przeszkód, ćwiczeń gimnastycznych, czy gier swobodnych różnego typu.