Informacje - Zespół Szkół nr 12 w Lublinie

Article heading icon

Informacje

Zadania psychologa szkolnego:

 1. Rozpoznawanie potencjalnych możliwości oraz indywidualnych potrzeb ucznia i umożliwianie ich zaspokojenia.
 2. Prowadzenie badań i działań diagnostycznych, dotyczących uczniów, w tym, diagnozowanie potencjalnych możliwości oraz wspieranie mocnych stron ucznia.
 3. Wspieranie ucznia z uzdolnieniami.
 4. Diagnozowanie sytuacji wychowawczych w celu wspierania rozwoju ucznia, określenia odpowiednich form pomocy psychologiczno-pedagogicznej, w tym działań profilaktycznych, mediacyjnych i interwencyjnych wobec uczniów, rodziców i nauczycieli.
 5. Organizowanie i prowadzenie różnych form pomocy psychologicznej dla uczniów, rodziców i nauczycieli.
 6. Minimalizowanie skutków zaburzeń rozwojowych, zapobieganie zaburzeniom zachowania oraz inicjowanie różnych form pomocy wychowawczej w środowisku szkolnym i pozaszkolnym ucznia.
 7. Wspieranie rodziców i nauczycieli w rozwiązywaniu problemów wychowawczych.
 8. Współpraca z pedagogiem szkolnym, nauczycielami oraz instytucjami wspierającymi szkołę.

Głównym adresatem wszelkich moich działań jako psychologa w szkole jest uczeń.

Centrum Psychologii Euro -Medica

Centrum Psychologii i Psychoterapii Euro-Medica

W Lublinie rozpoczęła działalność nowa poradnia psychologiczno-psychoterapeutyczna dla dzieci i młodzieży. Pomoc świadczona jest bezpłatnie w ramach kontraktu z NFZ i nie wymaga skierowania.
Świadczenia obejmują:

 • kompleksową diagnozę psychologiczną 
 • poradę psychologiczną
 • psychoterapię (indywidualna. grupowa oraz rodzinna)
 • pomoc terapeuty środowiskowego.

Telefon: 519 059 242 (w godzinach 9:00-18:00)
Online: euro-medica.pl
Adres Poradni: Lublin ul. Kawaleryiska 10

 Gdzie szukać pomocy?

 

 

 

 

 

Gdzie szukać pomocy?

 1. 116123 - Bezpłatny kryzysowy telefon zaufania dla dorosłych. Można dzwonić codziennie od poniedziałku do niedzieli z wyjątkiem dni świątecznych, w godzinach 14.00-22.00
 2. 116111 Bezpłatny telefon zaufania dla dzieci i młodzieży. Można dzwonić codziennie, od poniedziałku do niedzieli w godzinach 12.00-02.00.
 3. 800 70 2222 Centrum Wsparcia dla osób w stanie kryzysu psychicznego - bezpłatny telefon czynny całą dobę (24h).
 4. 800121212 Bezpłatny telefon zaufania dla dzieci i młodzieży Rzecznika Praw Dziecka. Codziennie, od poniedziałku do piątku, w godzinach 8:15-20.00. Pod numer Dziecięcego Telefonu Zaufania mogą rownież dzwonić osoby dorosłe, by zgłosić problemy dzieci.
 5. 226350954 Telefon zaufania dla osób starszych. Można dzwonić w poniedzałki, środy i czwartki w godzinach 17.00 - 20.00. Dyżur na temat choroby Alzheimera: środa w godz. 14.00-16.00

Zwróć się do psychologa, gdy: 

 • masz problem i nie potrafisz sobie z nim poradzić
 • czujesz się samotny i nierozumiany
 • coś Cię niepokoi, smuci, przygnębia
 • masz problemy rodzinne
 • nie potrafisz porozumieć się z kolegami
 • masz problemy w szkole
 • wiesz o problemach przyjaciół, ale nie wiesz jak im pomóc
 • chcesz podzielić się swoją radością, sukcesem
 • po prostu chcesz porozmawiać 🙂

Rodzicom psycholog szkolny jest potrzebny, gdy:

 • trzeba zdiagnozować problemy i trudności dziecka,
 • należy stworzyć odpowiednie lub specjalne warunki do nauki, rozwoju zdolności i zainteresowań dziecka,
 • trzeba poinformować szkołę o problemach dziecka i jego rodziny,
 • dziecko ma trudności adaptacyjne i emocjonalne lub problemy z nauką,
 • pojawiają się konflikty dziecka z pracownikami szkoły, trudności w relacjach z innymi dziećmi,
 • trzeba określić zasoby dziecka, zaakcentować mocne strony, okazać dumę z osiągnięć dziecka, wspólnie świętować sukcesy,
 • pojawia się chęć „wygadania się”, wyżalenia, uzyskania porady lub wsparcia w trudnych chwilach,
 • trzeba przedyskutować jakiś problem, stworzyć plan działania