Kalendarz roku szkolnego - Zespół Szkół nr 12 w Lublinie

Article heading icon

Kalendarz roku szkolnego 2023/2024

Kalendarz roku szkolnego

1. Rozpoczęcie zajęć dydaktyczno – wychowawczych 4 września 2023 r. (poniedziałek)
2. Dzień wolny od zajęć dydaktyczno – wychowawczych
(funkcjonuje świetlica).
2 listopada 2023 r.
(czwartek)
3. Dzień wolny od zajęć dydaktyczno – wychowawczych
(funkcjonuje świetlica).
3 listopada 2023 r.
(piątek)
4. Zimowa przerwa świąteczna. 23 grudnia 2023 r.
– 31 grudnia 2023 r.
5. Ferie zimowe. 29 stycznia– 11 lutego 2024 r.
6. Wiosenna przerwa świąteczna. 28 marca – 2 kwietnia 2024 r.

7.

Dzień wolny od zajęć dydaktyczno – wychowawczych
(funkcjonuje świetlica).
29 kwietnia 2024 r. (poniedziałek)
8. Dzień wolny od zajęć dydaktyczno – wychowawczych
(funkcjonuje świetlica).
30 kwietnia 2024 r. (wtorek)
9. Dzień wolny. Święto Pracy. 1 maja 2024 r. (środa)
10. Dzień wolny od zajęć dydaktyczno – wychowawczych
(funkcjonuje świetlica).
2 maja 2024 r. (czwartek)
11. Dzień wolny. Święto Konstytucji. 3 maja 2024 r. (piątek)
12.

Dzień wolny od zajęć dydaktyczno – wychowawczych.
(egzamin ósmoklasisty – język polski),(funkcjonuje świetlica).

14 maja 2024 r. (wtorek)
13.

Dzień wolny od zajęć dydaktyczno – wychowawczych.
(egzamin ósmoklasisty – matematyka),(funkcjonuje świetlica).

15 maja 2024 r. (środa)
14.

Dzień wolny od zajęć dydaktyczno – wychowawczych.
(egzamin ósmoklasisty – język obcy nowożytny), (funkcjonuje świetlica).

16 maja 2024 r. (czwartek)
15. Dzień wolny. Boże Ciało. 30 maja 2024 r. (czwartek)
16. Dzień wolny od zajęć dydaktyczno – wychowawczych (za festyn)
funkcjonuje świetlica.
31 maja 2024 r. (piątek)
17. Festyn Rodzinno-Środowiskowy. 8 czerwca 2024 r. (sobota)
18. Zakończenie zajęć dydaktyczno – wychowawczych. 21 czerwca 2024 r. (piątek)

opracowała: Katarzyna Mazur-Saczuk

wicedyrektor ZS nr 12