Wykaz podręczników - Zespół Szkół nr 12 w Lublinie

Article heading icon

Wykaz podręczników

Zespół Szkół nr 12 w Lublinie

Szkolny zestaw programów nauczania

w roku szkolnym 2023/2024

Szkoła Podstawowa nr 14

 

Wykaz podręczników dla konkretnych klas

Wykaz podręczników dla klasy I

Rodzaj zajęć edukacyjnych Tytuł podręcznika, autor, wydawnictwo Numer dopuszczenia przez MEN
Edukacja wczesnoszkolna Wydawnictwo Nowa Era brak
Edukacja wczesnoszkolna

1. Elementarz odkrywców. Klasa 1, część 1.

Edukacja polonistyczna, przyrodnicza, społeczna

Barbara Stępień, Ewa Hryszkiewicz, Joanna Winiecka-Nowak

790/1/2017
Edukacja wczesnoszkolna

2. Elementarz odkrywców. Klasa 1, część 2. Edukacja polonistyczna, przyrodnicza, społeczna

Barbara Stępień, Ewa Hryszkiewicz, Joanna Winiecka-Nowak

790/1/2017
Edukacja wczesnoszkolna

3. Elementarz odkrywców. Klasa 1, część 3. Edukacja polonistyczna, przyrodnicza, społeczna

Barbara Stępień, Ewa Hryszkiewicz, Joanna Winiecka-Nowak

790/2/2017
Edukacja wczesnoszkolna

4. Elementarz odkrywców. Klasa 1, część 4. Edukacja polonistyczna, przyrodnicza, społeczna

Barbara Stępień, Ewa Hryszkiewicz, Joanna Winiecka-Nowak

790/2/2017
Edukacja wczesnoszkolna 5. Elementarz odkrywców. Klasa 1, Edukacja matematyczna, część 1
Krystyna Bielenica, Maria Bura, Małgorzata Kwil, Bogusława Lankiewicz
790/1/2017
Edukacja wczesnoszkolna

6. Elementarz odkrywców. Klasa 1, Edukacja matematyczna, część 2

Krystyna Bielenica, Maria Bura, Małgorzata Kwil, Bogusława Lankiewicz

790/2/2017
Edukacja wczesnoszkolna

7. Elementarz odkrywców. Klasa 1, część 1, 2,3,4.

Edukacja polonistyczna, przyrodnicza, społeczna

Barbara Stępień, Ewa Hryszkiewicz, Joanna Winiecka-Nowak

brak
Edukacja wczesnoszkolna

8. Elementarz odkrywców. Klasa 1,

Ćwiczenia do edukacji matematycznej część 1,2

Krystyna Bielenica, Maria Bura, Małgorzata Kwil, Bogusława Lankiewicz

brak
Edukacja wczesnoszkolna


9. Elementarz odkrywców. Klasa 1, Ćwiczenia do kaligrafii

Elementarz odkrywców. Klasa 1.

Elżbieta Kacprzak

brak
Edukacja wczesnoszkolna

10. Ćwiczenia do kaligrafii matematycznej

Grażyna Wójcicka

brak
Edukacja wczesnoszkolna

11. Elementarz odkrywców. Klasa 1, Dzień odkrywców Ćwiczenia.

Ewa Hryszkiewicz, Małgorzata Ogrodowczyk, Barbara Stępień

brak
Edukacja wczesnoszkolna

12. Elementarz odkrywców. Klasa 1. Muzyka

Monika Gromek, Grażyna Kilbach

brak
Edukacja wczesnoszkolna

13. Elementarz odkrywców. Klasa 1. Teczka artysty. Edukacja plastyczno-techniczna

Nina Gryzoń, Małgorzata Heine, Witold Vargas

brak
Edukacja wczesnoszkolna

14. Elementarz odkrywców. Zeszyt ćwiczeń z CD
Informatyka Klasa 1

Michał Keska

brak

Język angielski

Wydawnictwo Oxford

brak
Język angielski 1. Shine On! Szkoła podstawowa. Oxford. Klasa 1. Podręcznik. Banman Sileci Suzan, Jackson Patrick 1093/1/2020
Język angielski 2. Shine On! Oxford. Zeszyt ćwiczeń. Banman Sileci Suzan, Jackson Patrick brak
Religia

„BÓG NASZYM OJCEM” – ks. Piotr Goliszek

AZ-11-01/18-LU-3/20

Język ukraiński

Filipowicz L., Rybka N., Tucka M., Ridna mowa. Elementarz do nauki języka ukraińskiego dla klasy 1. Część 1 -5 WSiP 2009

242/1/2009/
Język ukraiński Filipowicz L. Czotyry pory roku. Wybór tekstów z literatury ukraińskiej dla klasy 1-3 szkoły podstawowej, WSiP 2009 230/2009

 

Wykaz podręczników dla klasy II

Rodzaj zajęć edukacyjnych Tytuł podręcznika, autor, wydawnictwo Numer dopuszczenia przez MEN
Edukacja wczesnoszkolna

Wydawnictwo Nowa Era

brak
Edukacja wczesnoszkolna

1. Elementarz odkrywców. Klasa 2, część 1.

Edukacja polonistyczna, przyrodnicza, społeczna

Barbara Stępień, Ewa Hryszkiewicz, Joanna Winiecka-Nowak

790/3/2018
Edukacja wczesnoszkolna

2. Elementarz odkrywców. Klasa 2, część 2.

Edukacja polonistyczna, przyrodnicza, społeczna

Barbara Stępień, Ewa Hryszkiewicz, Joanna Winiecka-Nowak

790/3/2018
Edukacja wczesnoszkolna

3. Elementarz odkrywców. Klasa 2, część 3.

Edukacja polonistyczna, przyrodnicza, społeczna

Barbara Stępień, Ewa Hryszkiewicz, Joanna Winiecka-Nowak

790/4/2018
Edukacja wczesnoszkolna

4. Elementarz odkrywców. Klasa 2, część 4.

Edukacja polonistyczna, przyrodnicza, społeczna

Barbara Stępień, Ewa Hryszkiewicz, Joanna Winiecka-Nowak

790/4/2018
Edukacja wczesnoszkolna

5. Elementarz odkrywców. Klasa 2, Edukacja matematyczna, część 1

Krystyna Bielenica, Maria Bura, Małgorzata Kwil, Bogusława Lankiewicz

790/3/2018
Edukacja wczesnoszkolna

6. Elementarz odkrywców. Klasa 2, Edukacja matematyczna, część 2

Krystyna Bielenica, Maria Bura, Małgorzata Kwil, Bogusława Lankiewicz


790/4/2018
Edukacja wczesnoszkolna

7. Elementarz odkrywców. Klasa 2, część 1, 2,3,4.

Edukacja polonistyczna, przyrodnicza, społeczna

Barbara Stępień, Ewa Hryszkiewicz, Małgorzata Ogrodowczyk, Joanna Winiecka-Nowak

brak
Edukacja wczesnoszkolna 8. Elementarz odkrywców. Klasa 2, Ćwiczenia do edukacji matematycznej, część 1. Krystyna Bielenica, Maria Bura, Małgorzata Kwil, Bogusława Lankiewicz brak
Edukacja wczesnoszkolna 9. Elementarz odkrywców. Potyczki ortograficzne Klasa 2
Elżbieta Kacprzak
brak
Edukacja wczesnoszkolna

10. Elementarz odkrywców. Klasa 2. Muzyka

Monika Gromek, Grażyna Kilbach

brak
Edukacja wczesnoszkolna

11. Elementarz odkrywców. Klasa 2. Teczka artysty.

Edukacja plastyczno-techniczna

Nina Gryzoń, Magdalena Jasny, Witold Vargas

brak
Edukacja wczesnoszkolna

12. Elementarz odkrywców. Zeszyt ćwiczeń z CD Informatyka Klasa 2

Michał Kęska

brak
Język angielski

Wydawnictwo PEARSON

brak
Język angielski 1. New English Adventure – Poziom 2
Podręcznik .Viv Lambert, Anne Worrall, Arek Tkacz
819/2/2018
Język angielski 2. New English Adventure – Poziom 2
Zeszyt ćwiczeń. Viv Lambert, Anne Worrall
brak
Religia

Wydawnictwo Gaudium

brak
Religia „Bóg daje nam Jezusa” – Redaktor: ks. Piotr Goliszek AZ-12-01/18-LU-8/21
Język ukraiński Filipowicz L., Rybka N., Tucka M., Ridna mowa. Elementarz do nauki języka ukraińskiego dla klasy 1. Część 1 -5 WSiP 2009 242/1/2009/
Język ukraiński Filipowicz L. Czotyry pory roku. Wybór tekstów z literatury ukraińskiej dla klasy 1-3 szkoły podstawowej, WSiP 2009 230/2009

 

Wykaz podręczników dla klasy III

Rodzaj zajęć edukacyjnych Tytuł podręcznika, autor, wydawnictwo Numer dopuszczenia przez MEN
Edukacja wczesnoszkolna

Wydawnictwo Nowa Era

brak
Edukacja wczesnoszkolna 1. Elementarz odkrywców. Klasa 3, część 1. Edukacja polonistyczna, przyrodnicza, społeczna
Barbara Stępień, Ewa Hryszkiewicz, Joanna Winiecka-Nowak
790/5/2019
Edukacja wczesnoszkolna

2. Elementarz odkrywców. Klasa 3, część 2. Edukacja polonistyczna, przyrodnicza, społeczna

Barbara Stępień, Ewa Hryszkiewicz, Joanna Winiecka-Nowak

790/5/2019
Edukacja wczesnoszkolna

3. Elementarz odkrywców. Klasa 3, część 3. Edukacja polonistyczna, przyrodnicza, społeczna

Barbara Stępień, Ewa Hryszkiewicz, Joanna Winiecka-Nowak

790/6/2019
Edukacja wczesnoszkolna

4. Elementarz odkrywców. Klasa 3, część 4. Edukacja polonistyczna, przyrodnicza, społeczna

Barbara Stępień, Ewa Hryszkiewicz, Joanna Winiecka-Nowak

790/6/2019
Edukacja wczesnoszkolna

5. Elementarz odkrywców. Klasa 3, Edukacja matematyczna, część 1

Krystyna Bielenica, Maria Bura, Małgorzata Kwil

790/5/2019
Edukacja wczesnoszkolna

6. Elementarz odkrywców. Klasa 3, Edukacja matematyczna, część 2

Krystyna Bielenica, Maria Bura, Małgorzata Kwil

790/6/2019
Edukacja wczesnoszkolna

7. Elementarz odkrywców. Klasa 3, część 1, 2,3,4.

Edukacja polonistyczna, przyrodnicza, społeczna

Barbara Stępień, Ewa Hryszkiewicz, Małgorzata Ogrodowczyk,

Joanna Winiecka-Nowak

brak
Edukacja wczesnoszkolna

8. Elementarz odkrywców. Klasa 3,

Ćwiczenia do edukacji matematycznej część 1,2

Krystyna Bielenica, Maria Bura, Małgorzata Kwil

brak
Edukacja wczesnoszkolna

9. Elementarz odkrywców. Potyczki ortograficzne Klasa 3

Elżbieta Kacprzak

brak
Edukacja wczesnoszkolna

10. Elementarz odkrywców. Klasa 3. Muzyka

Monika Gromek, Grażyna Kilbach

brak
Edukacja wczesnoszkolna

11. Elementarz odkrywców. Klasa 3. Teczka artysty.

Edukacja plastyczno-techniczna

Nina Gryzoń, Magdalena Jasny, Witold Vargas

brak
Edukacja wczesnoszkolna

12. Elementarz odkrywców. Zeszyt ćwiczeń z CD Informatyka Klasa 3

Michał Kęska

brak
Język angielski

Wydawnictwo PEARSON

brak
Język angielski 1. New English Adventure – Poziom 3
Podręcznik. Tessa Lochowski, Anne Worrall

819/3/2019

Język angielski 2. New English Adventure – Poziom 3
Zeszyt ćwiczeń. Tessa Lochowski, Anne Worrall

819/3/2019

Religia

Wydawnictwo Gaudium

brak
Religia „Jezus przychodzi do nas” – Redaktor: ks. Piotr Goliszek AZ-13-01/18-LU-20/22
Język ukraiński Filipowicz L., Rybka N., Tucka M., Ridna mowa. Elementarz do nauki języka ukraińskiego dla klasy 1. Część 1 -5 WSiP 2009 242/1/2009/
Język ukraiński

Filipowicz L. Czotyry pory roku. Wybór tekstów z literatury ukraińskiej dla klasy 1-3 szkoły podstawowej, WSiP 2009

230/2009

 

Wykaz podręczników dla klasy IV

Rodzaj zajęć edukacyjnych w klasie IV Tytuł podręcznika, autor, wydawnictwo Numer dopuszczenia przez MEN
Język polski

„Słowa z uśmiechem” – E. Horwath, A. Żegleń
Podręczniki, ćwiczenia i zeszyty lektur, ćwiczenia redakcyjne.

wyd. WSiP

861/1/2017
Język angielski Nick Beare „Brainy” dla klasy 4
Zeszyt ćwiczeń Katherine Stannett „Brainy” wyd. Macmillan
831/1/2017
Historia „Historia kl. IV” – W. Kalwat, M. Lis
wyd. WSiP
882/1/2017
Przyroda „Poznajemy przyrodę klasa 4” A.Romańska, J.Gadomska, K.Przybysz wyd. WSiP 1168/1/2023
Matematyka „Matematyka w Punkt”
Dr E.Mrożek, W. Figurska-Zięba, A. Szklarska wyd. WSiP
1172/1/2023
Informatyka „Teraz bajty. Informatyka dla szkoły podstawowej IV” – Grażyna Koba

wyd. MiGra

806/1/2023
 
Religia ”Chcę żyć z Jezusem” – podręcznik i karty pracy Red: Ks. Piotr Goliszek Wydawnictwo Gaudium AZ-14-01/18-LU-17/23
Technika „Jak to działa?” podręcznik dla klasy 4 – Lech Łabecki, Marta Łabecka wyd. Nowa Era 295/1/2017
Plastyka

 

Podręcznik do plastyki 4
S. K. Stopczyk, B. Neubart

wyd. WSiP

779/1/2017
Muzyka

„Klucz do muzyki” – U. Smoczyńska,
K. Jakóbczak-Drążek, A. Sołtysik

wyd. WSiP

858/1/2017
Wychowanie do życia w rodzinie „Wędrując ku dorosłości. Wychowanie do życia w rodzinie” – podręcznik dla kl. 4 szkoły podstawowej, T Król + ćwiczenia
wyd. Rubikon
920/3/2019
Język ukraiński Drozd Ł., Mazur A. Słowo. Podręcznik do literatury i języka ukraińskiego dla kl. IV szkoły podstawowej, WSiP 2006 r. 145/06

 

Wykaz podręczników dla klasy V

Rodzaj zajęć edukacyjnych
w klasie V
Tytuł podręcznika, autor, wydawnictwo Numer dopuszczenia przez MEN
Język polski Podręcznik i zeszyt ćwiczeń „SŁOWA Z UŚMIECHEM – Literatura i kultura” „SŁOWA Z UŚMIECHEM – Nauka o języku i ortografia” plus ćwiczenia – E. Horwath, A. Żegleń
wyd. WSiP
861/3/2018
861/4/2018
Język angielski Podręcznik i zeszyt ćwiczeń: „Brainy 5” Nick Beare, wyd. Macmillan 831/2/2018
Historia Podręcznik dla klasy piątej ”Historia” – I. Kąkolewski, K. Kowalewski, A. Płomińska – Mieloch, wyd.WSiP 882/2/2018
Biologia Podręcznik dla klasy 5 „PULS ŻYCIA 5” – M. Sęktas, J. Stawarz,
wyd. Nowa Era
844/1/2018
Geografia „Planeta Nowa 5” – Podręcznik do geografii dla klasy piątej szkoły podstawowej – R. Malarz, F. Szlajfer, T. Rachwał, Z. Znaniewicz. Nowa Era 906/1/2018
Matematyka Podręcznik „MATEMATYKA Z PLUSEM 5” – M. Dobrowolska, M. Jucewicz, M. Karpiński, P. Zarzycki – zeszyt ćwiczeń wersja B wyd. GWO 780/2/2018
Informatyka „Teraz bajty. Informatyka dla szkoły podstawowej V” – Grażyna Koba wyd. MiGra 806/2/2018
Religia „Bóg poszukuje człowieka” – ks. W. Janiga AZ-21-01/18-LU-2/20
Technika „Jak to działa?” podręcznik dla klasy 5 – Lech Łabecki, Marta Łabecka wyd. Nowa Era 295/2/2010/2015
Plastyka

„Podręcznik do plastyki dla klasy 5 szkoły podstawowej” –
S. K. Stopczyk, B. Neubart, J. Chołaścińska, K. Janus – Borkowska, podręcznik do plastyki dla klasy piątej szkoły podstawowej,

wyd. WSiP

779/2/2018
Muzyka „KLUCZ DO MUZYKI” – U. Smoczyńska, K. Jakóbczak – Drążek, A. Sołtysik – podręcznik
wyd. WSiP
858/2/2018
Wychowanie do życia w rodzinie

„Wędrując ku dorosłości” ćwiczenia dla klasy 5 szkoły podstawowej,
T. Król

wyd. Rubikon 2014

920/3/2019
Język ukraiński Hryckowian J. Podręcznik do języka ukraińskiego dla klasy 5. WYNOHRADNYK, WSiP 1999r.  154/99

 

Wykaz podręczników dla klasy VI

Rodzaj zajęć edukacyjnych
w klasie VI
Tytuł podręcznika, autor, wydawnictwo Numer dopuszczenia przez MEN
Język polski

Podręcznik „Słowa z uśmiechem. Literatura i kultura” E. Horwath, A. Żegleń
„Słowa z uśmiechem. Nauka o języku i ortografia” E. Horwath, A. Żegleń

Wyd. WSiP

861/5/2019

861/6/2019

Język angielski Podręcznik i zeszyt ćwiczeń: „Brainy 6” Nick Beare, wyd. Macmillan

831/3/2019

Historia

Podręcznik „Historia” – I. Kąkolewski, K. Kowalewski,
A. Płomińska – Mieloch

wyd. WSiP

882/2/2018
Biologia Podręcznik „Puls życia dla klasy6” – Joanna Stawarz
Wyd. Nowa Era
844/2/2019
Geografia

„Planeta Nowa” – podręcznik do geografii dla klasy 6 szkoły podstawowej – T. Rachwał,
R. Malarz, D. Szczypiński

Wyd. Nowa Era

906/2/2019
Matematyka Matematyka z plusem 6 –Podręcznik na rok szkolny 2019/2020”: -podręcznik i ćwiczenia M. Dobrowolska, M. Jucewicz, M. Karpiński, P. Zarzycki Wyd. GWO 780/3/2019
Informatyka „Teraz bajty. Informatyka dla szkoły podstawowej VI” – Grażyna Koba wyd. MiGra 806/3/2022
Religia JEZUS CHRYSTUS NAS ZBAWIA – Redaktor: ks. Waldemar Janiga KARTY PRACY- Redaktor: ks. Waldemar Janiga AZ-23-01/10-LU-2/14
Technika „Technika na co dzień” E. Bubak, E. Królicka, M. Duda wyd. WSiP 850/2/2017
Plastyka „Plastyka” –podręcznika dla klas6 –S. K. Stopczyk, B. Neubart, K. Janus -Borkowska wyd. WSiP 779/3/2019
Muzyka „Klucz do muzyki” podręcznik do klasy 6 szkoły podstawowej, U. Smoczyńska, K. Jakóbczak –Drążek, A. Sołtysik wyd. WSiP 858/3/2019
Język ukraiński Drozd-Waszczyszyn A., Drozd I. Berehynia. Podręcznik języka ukraińskiego kl. VI, WSiP 2005 r. 154/05

 

Wykaz podręczników dla klasy VII

Rodzaj zajęć edukacyjnych Tytuł podręcznika, autor, wydawnictwo Numer dopuszczenia przez MEN
Język polski

“Myśli i słowa”.
Podręczniki, ćwiczenia i zeszyty lektur, ćwiczenia redakcyjne.

wyd. WSiP

895/1/2017
Język angielski

„Repetytorium ósmoklasisty – część 1 dla klasy 7” – Malcolm Mann, Steve Taylore – Knowles
Zeszyt ćwiczeń: „Repetytorium ósmoklasisty – cześć 1” – Karolina Kotorowicz

wyd. Macmillan

1100/1/2020
Język niemiecki “aha! Neu”, autor: A. Potapowicz, K. Tkaczyk, + ćwiczenia klasa 8
wyd. WSiP
798/2/2017
Język hiszpański

“Explora 1” + ćwiczenia
wyd. Draco

851/1/2017
Historia „Historia kl.7” – I. Kąkolewski, K. Kowalewski, A. Plumińska Mieloch
wyd. WSiP
882/4/2017
Biologia „Biologia bez tajemnic” J. Idziak, O. Dycewicz, K. Narewska-Prella wyd. WSiP 1169/3/2023
Chemia

„Chemia nowej ery” klasa 7 –
J. Kulawik, T. Kulawik, M. Litwin

Wyd. Nowa Era

785/1/2017
Matematyka „Matematyka w punkt” dr E. Mrożek, W. Figurska-Zięba, A. Szklarska wyd. WSiP 1172/4/2023
Informatyka „Informatyka 7” – W. Jochemczyk, I. Krajewska – Kranas, W. Kranas, M. Wyczółkowski
Wyd. WSiP
807/1/2017
Fizyka „Spotkania z fizyką” G. Francuz – Ornat, T. Kulawik, M. Nowotny – Różańska
Wyd. Nowa Era
885/1/2017
Religia BÓG WSKAZUJE NAM DROGĘ – Redaktor: ks. Waldemar Janiga KARTY PRACY- Redaktor: ks. Waldemar Janiga AZ-23-01/18-LU-12/22
Plastyka

Podręcznik do plastyki dla kl. 7
S.K. Stopczyk, B. Neubart, J. Chokaścińska

wyd. WSiP

779/4/2017
Muzyka

„Klucz do muzyki kl 7 szkoły podstawowej” – K. Jakóbczak-Drążek, A. Sołtysik,
W. Sołtysik

wyd. WSiP

858/4/2017
Geografia „Planeta nowa” kl.7 – R. Malarz, M. Szubert
wyd. Nowa Era
906/3/2017
Wychowanie do życia w rodzinie „Wędrując ku dorosłości” – podręcznik dla klasie 7 szkoły podstawowej, T. Król
Wyd. Rubikon
920/3/2019
Język ukraiński

Drozd-Waszczyszyn A., Drozd I. Berehynia. Podręcznik języka ukraińskiego kl. VI, WSiP 2005 r.

154/05

 

Wykaz podręczników dla klasy VIII

Rodzaj zajęć edukacyjnych Tytuł podręcznika, autor, wydawnictwo Numer dopuszczenia przez MEN
Język polski “Myśli i słowa” – E. Nowak, J. Gaweł. Podręczniki, ćwiczenia i zeszyty lektur
wyd. WSiP
895/2/2018
Język angielski Repetytorium Ósmoklasisty z ćwiczeniami część druga wyd. Macmillan 1100/1/2020
Język niemiecki “aha! Neu”, autor: A. Potapowicz, K. Tkaczyk, + ćwiczenia klasa8
wyd. WSiP
798/2/2017
Język hiszpański “Explora 2” wyd. Draco + ćwiczenia 851/1/2017
Historia „Historia kl.8” – W.Kalwat, P.Szlanta, A. Zawistowski
wyd. WSiP
882/5/2018
Biologia „Puls życia 8” – B. Songin, A. Boczarowski, M. Sęktas wyd. Nowa Era 844/3/2018
Chemia

„Chemia Nowej Ery” klasa 8 –
J. Kulawik, T. Kulawik, M. Litwin
Wyd. Nowa Era

785/2/2018
Matematyka Podręcznik i zeszyt ćwiczeń „Matematyka z plusem 8” – M. Dobrowolska, M. Jucewicz, M. Karpiński wyd. GWO 780/5/2018
Informatyka „Informatyka 8” – W. Jochemczyk, I. Krajewska – Kranas, W. Kranas, A. Samulska, M. Wyczółkowski wyd. WSiP 807/5/2018
Fizyka „Spotkania z fizyką” dla klasy 8 G. Francuz – Ornat, T. Kulawik, M. Nowotny – Różańska
Wyd. Nowa Era
885/2/2018
Wiedza o społeczeństwie „Dziś i jutro” – I. Janicka, A. Janicki, T. Maćkowski – podręcznik wyd. Nowa Era 874/2017
Edukacja dla bezpieczeństwa „Żyję i działam bezpiecznie” – J. Słomka, podręcznik, wyd. Nowa Era 846/2017
Geografia „Planeta nowa” kl.8 – T. Rachwał, D. Szczypiński wyd. Nowa Era 906/4/2017
Wychowanie do życia w rodzinie „Wędrując ku dorosłości” – podręcznik dla klasie 8 szkoły podstawowej, T. Król
Wyd. Rubikon
920/3/2019
Religia „Moca Ducha Świętego przemieniamy świat”-podręcznik i karty pracy Red: Ks. Waldemar Janiga Wydawnictwo Gaudium AZ-24-01/18-LU-16/23
Język ukraiński

Drozd-Waszczyszyn A., Drozd I. Berehynia. Podręcznik języka ukraińskiego kl. VI, WSiP 2005 r.

154/05

Język ukraiński
dla uczniów szkół ponadpodstawowych

Marta Kaczmarczyk, Albert Nowacki, Od słowa do wiedzy. Podręcznik historii literatury ukraińskiej dla klasy I Liceum Ogólnokształcącego i Technikum, Wydawnictwo KUL

 

Język ukraiński
dla uczniów szkół ponadpodstawowych

Dagmara Nowacka, Tetyana Ouerghi, Od słowa do wiedzy, Gramatyka języka ukraińskiego dla I klasy liceum ogólnokształcącego i technikum KUL 2020  
Język ukraiński
dla uczniów szkół ponadpodstawowych
Marta Kaczmarczyk, Albert Nowacki, Od słowa do wiedzy. Podręcznik historii literatury ukraińskiej dla klasy II Liceum Ogólnokształcącego i Technikum, Wydawnictwo KUL  
Język ukraiński
dla uczniów szkół ponadpodstawowych
Dagmara Nowacka, Tetyana Ouerghi, Od słowa do wiedzy, Gramatyka języka ukraińskiego dla II klasy liceum ogólnokształcącego i technikum KUL 2020