Historia szkoły - Zespół Szkół nr 12 w Lublinie

Article heading icon

Historia szkoły

W 1915 roku ze starania W. P Łabędzkiej powstała na Czechowie szkoła prywatna, która mieściła się w czworakach zajmując dwie izby. Do szkoły uczęszczało 60 dzieci. Ich nauczycielką była p. Maria Wojciechowska.

1 IX 1916 roku szkoła W. P Łabęckich przeszła na etat rządowy. Powstała szkoła publiczna, ludowa, dwuklasowa na Czechowie – Sławinku. Szkoła kierowana była przez szkołę na Czechowie. Szkoła na Sławinku prowadzona była przez Marię Wojciechowską, obejmowała oddział I i II. Szkoła na Czechowie prowadzona była od X-XII 1916 przez Janinę Fryczównę, od I-III przez Zofię Bronikowską, od 1 III przez Anielę Kilarównę. Według wykazu wpisów do Szkoły Czechowskiej do oddziału I zgłosiło się w X 1916 roku 11 chłopców i 17 dziewcząt.

W pierwszej kronice szkolnej zapisano jak z wieloma trudnościami borykali się nauczyciele. Poważnym problemem było nieregularne uczęszczanie dzieci na zajęcia spowodowane brakiem odzieży, butów lub niezrozumienia rodziców o potrzebie posyłania dziecka do szkoły. W szkole odbywały się lekcje czytania, rachunków, przyrody, historii, geografii, śpiewu, religii.

1 IX 1917 roku kierowniczką szkoły została przybyła z Galicji Zofia Włyńska. W roku szkolnym 1918/19 kierownictwo placówki objął Antoni Żurawski, który prowadził oddział II i IV, a pani Maria Wojciechowska oddział I i II. W 1919 roku rozszerzono obowiązek szkolny do 7 oddziałów wprowadzając przymus uczęszczania do szkoły. Szkoła na Sławiku pozostała placówka trzy klasową .

Od XII 1919 roku kierownikiem szkoły została D. Heltebrandowa. W roku szkolnym 1920/21 na kierownika szkoły powołano Wilhelminę Jurkiewiczówną, nauczycielką została Helena Bąblewka. W tym okresie pedagodzy borykali się z ogromnymi trudnościami spowodowanymi wojną polsko-bolszewicką. Izby szkolne zostały splądrowane przez bolszewików, zniszczone podręczniki i pomoce szkolne zmusiły nauczycielki do prowadzenia lekcji na podstawie obserwacji i dopełniania zajęć wykładami. Bieda, brak opału wielokrotnie były przyczyną odwoływania zajęć.

W pierwszej kronice szkolnej wielokrotnie znajdują się zapiski dotyczące obchodów uroczystości 3 maja. Uroczyste akademie odbywały się w Konopnicy, gdzie przybywali uczniowie wraz z pedagogami z całej gminy. Sołtys Sławinka odpowiedzialny był za organizowanie furmanek, które dowoziły uczniów na miejsce uroczystości. Przy śpiewie pieśni patriotycznych zebrani gromadzili się na uroczystą Mszę św. w kościele, w Konopnicy.

Znaczącą postacią, która miała duży wpływ na powstanie i rozwój szkolnictwa gminy Konopnica był ksiądz Prałat Jan Kureczko – Prezes Dozoru Szkolnego i Rady Szkolnej Powiatowej. Wybitny działacz oświatowy, opiekun i doradca nauczycieli, do którego ze wszystkimi problemami zwracali się nauczyciele szkoły ze Sławinka. Ksiądz J. Kureczko zmarł 22 I 1925 roku.

Budowa nowej szkoły na Sławinku

Serdecznie dziękuję Panu dr Ryszardowi Maciejowi Janiukowi, kierownikowi Pracowni Dydaktyki Chemii UMCS w Lublinie (synowi Pana Edwarda Janiuka), za przekazanie naszej szkole pięknego albumu z prywatnych zbiorów. 

mgr Lucjan Miciuk

 Dyrektor Szkoły