Rekrutacja do klasy I na rok szkolny 2024/25 - Zespół Szkół nr 12 w Lublinie

Article heading icon

Rekrutacja do klasy I na rok 2024/2025

Zasady zgłoszeń i rekrutacji do klasy I w roku szkolnym 2023/2024

Rekrutacja dla klas 1

Aby zgłosić dziecko do szkoły obwodowej należy w terminach 26 luty – 11 marca 2024 r. należy:

  • otworzyć stronę Lubelskiego Portalu Oświatowego: edu.lublin.eu;
  • wybrać zakładkę: aplikacje dla rodziców/ kandydatów;
  • kliknąć w zakładkę: elektroniczna rekrutacja do szkół podstawowych. Widoczny będzie tam panel programu rekrutacyjnego. Proces wprowadzania wniosku należy rozpocząć klikając w zakładkę „zgłoś kandydaturę”. Następnie, postępując zgodnie ze wskazówkami podanymi w programie uzupełnić wniosek o przyjęcie do oddziału klasy pierwszej szkoły podstawowej.

Sposoby składania wniosków zgłoszeniowych do szkoły obwodowej

Osoby posiadające podpis kwalifikowany lub profil zaufany, mogą wypełnić, podpisać  i przesłać podpisany wniosek wraz z wymaganymi załącznikami (jeżeli dotyczą) drogą elektroniczną, bez konieczności dostarczania wniosku w formie papierowej do szkoły. W takim przypadku niezbędne są podpisy kwalifikowane lub profile zaufane obojga rodziców/opiekunów, którzy podpisują wniosek w formie elektronicznej. W przypadku rodzica/opiekuna prawnego samotnie wychowującego dziecko wymagany jest wyłącznie jego podpis.

Osoby nie mające możliwości podpisania wniosku w formie elektronicznej, mogą:

  • wypełnić wniosek w formie elektronicznej, wydrukować go, podpisać i dołączając wymagane załączniki (jeżeli dotyczą) złożyć w szkole obwodowej lub szkole pierwszego wyboru, wkładając do urny znajdującej się na portierni szkoły.
  • wydrukować czysty wniosek z zakładki „pliki do pobrania”, wypełnić go odręcznie i dołączając wymagane załączniki (jeżeli dotyczą), złożyć w szkole obwodowej lub placówce pierwszego wyboru, wkładając do urny znajdującej się na portierni szkoły.

 

Rekrutacja dla dzieci spoza obwodu

Rekrutacja odbywa się na wniosek rodzica (wniosek rekrutacyjny) złożony w szkole pierwszego wyboru w terminie od 19 marca 2024 r. do 26 marca 2024 r. Rekrutacja prowadzona jest z zastosowaniem systemu elektronicznego → edu.lublin.eu → aplikacje dla rodziców → nabór do szkół podstawowych

Rekrutacja dla klas 1