Prezydium - Zespół Szkół nr 12 w Lublinie

Article heading icon

Prezydium

Skład Prezydium Rady Rodziców
przy Zespole Szkół nr 12 w Lublinie
w roku szkolnym 2023/2024


Pan Kamil Szwajgier
Przewodniczący Rady Rodziców

Pani Karolina Bielińska
Zastępca Przewodniczącego ds. przedszkola

Pani Jolanta Jarząbek
Zastępca Przewodniczącego ds. klas I – III

Pani Monika Rybak
Zastępca Przewodniczącego ds. klas VII – VIII

Pani Jolanta Jarząbek
Sekretarz

Pani Paulina Kaczor-Szkodny
Skarbnik