Zajęcia dodatkowe - Zespół Szkół nr 12 w Lublinie

Article heading icon

Zajęcia dodatkowe

Zajęcia dodatkowe bezpłatne

Gimnastyka korekcyjna

Korektywa – przeciwdziałanie powstałym odchyleniom, zmianom w postawie ciała.

Cele gimnastyki korekcyjnej:

 1. Likwidacja zaistniałej nieprawidłowości wady lub niedopuszczenie do dalszego rozwoju tego odchylenia.
 2. Niedopuszczenie do powstawania wad postawy ciała, gdy zaistnieją warunki sprzyjające ich powstawaniu.
 3. Doprowadzenie sprawności fizycznej dziecka do stanu uznanego za prawidłowy.

Zadania:

 •  kształtowanie nawyku prawidłowej postawy ciała,
 • w trakcie zabaw ruchowych oraz ćwiczeń korekcyjnych dzieci poznają własne ciało, odkrywają różnice pomiędzy postawą prawidłową a nieprawidłową, mogą wykorzystywać tę zdolność we wszystkich czynnościach codziennych. Poznają pozycje, w których można wypoczywać z korzyścią dla efektów korekcyjnych,
 • stworzenie silnego gorsetu mięśniowego,
 • wzmacnianie mięśni posturalnych odpowiedzialnych za prawidłową postawę – głównie mięśnie grzbietu i brzucha, stabilizujące kręgosłup,
 • profilaktyka występowania wad kończyn dolnych, głównie płaskostopia poprzez wzmacnianie mięśni podeszwowych stopy,
 • poprzez zajęcia korekcyjne oddziałujemy staram nie tylko na motorykę przedszkolaków, ale także na ćwiczenia poprawiające zdolności zapamiętywania, koncentracji uwagi, spostrzegawczości.

Zajęcia z gimnastyki prowadzone są w formie zabaw ruchowych oraz ćwiczeń z wykorzystaniem przyborów i przyrządów (woreczki, szarfy, laski, piłki). Poziom ćwiczeń dostosowywany jest do możliwości dzieci.

Głównym celem zajęć z języka angielskiego jest stwarzanie możliwości osłuchania z językiem obcym, rozróżniania języka obcego od ojczystego, oraz rozwijanie zdolności i umiejętności językowych na poziomie adekwatnym do możliwości dzieci w wieku przedszkolnym poprzez inspirującą wyobraźnię i umysł dziecka zabawę oraz stymulowanie ciekawości i tolerancji wobec innych ludzi i kultur.

Proces uczenia się języka angielskiego u małych dzieci to głównie wprowadzenie do rozwijania takich umiejętności jak: słuchanie, mówienie oraz śpiewanie i recytowanie.

Dziecko:

 • potrafi przedstawić się w języku angielskim
 • rozumie proste polecenia
 •  nazywa podstawowe kolory
 • zna przynajmniej 3 słówka w zakresie jednego kręgu tematycznego
 • rozpoznaje wprowadzane piosenki i wierszyki, próbuje je śpiewać/ recytować
 •  aktywnie i chętnie bierze udział w zabawach i grach
 • reaguje na język gestem i słowem
 • liczy w zakresie 1- 5 lub od 1-10 w zależności od wieku
 • chętnie słucha bajek, opowiadań i piosenek
 • rozumie proste polecenia nauczyciela

Qouote icon

Pozwólcie dzieciom przychodzić do Mnie, nie przeszkadzajcie im; do takich bowiem należy królestwo Boże. Mk 10,14

Celem zajęć jest zapoznanie dzieci z podstawowymi elementami religii katolickiej i przybliżenie im Osoby Pana Boga jako Stwórcy świata tak, aby stał się On dla nich Przyjacielem.

Zajęcia religii w przedszkolu prowadzone są w formie zabawy. Podczas zajęć stosuję różne metody pracy z małym dzieckiem tj.: piosenka, zabawa, taniec, gra dydaktyczna, inscenizacje, opowiadanie. Zabawy i twórczość dzieci, prowokujące aktywne słuchanie tworzą atmosferę sprzyjającą budzeniu się zażyłości dzieci z Jezusem, któremu zależy na dziecku.

Na religii promowana jest również postawa przedszkolaka, jako człowieka prawego, życzliwego i otwartego na ludzi. Wychowanie chrześcijańskie to wychowanie do miłości i budowanie życia swojego i dziecka na wartościach, które Jezus pokazuje w Ewangelii.

W naszym Przedszkolu zajęcia z Rytmiki realizowane są w oparciu o autorski program edukacji muzycznej „Rozśpiewane Smyki”. Program ten przeznaczony jest dla dzieci 3 – ,4 – ,5 -,6 – letnich. Głównym założeniem programu jest obcowanie dzieci z muzyką, śpiewem i tańcem. Prezentowany autorski program stanowi zbiór piosenek, zabaw i ćwiczeń, które służą rozwijaniu i umuzykalnianiu dzieci poprzez różne metody i formy pracy na zajęciach rytmicznych w przedszkolu. Program ten, to przejaw przede wszystkim ogromnego zamiłowania autora to świata dźwięków. Muzyka jest jedną z podstawowych form wyzwalania emocji przez dzieci od najmłodszych lat. Taniec, śpiew, rytmiczny ruch przy muzyce oraz gra na prostych instrumentach, pozwalają dzieciom prawidłowo się rozwijać, a najważniejsze przy tym, że mogą uczyć się przez zabawę.
Zajęcia rytmiczno – umuzykalniające w naszym Przedszkolu prowadzi pani Sylwia Smyk.