Kadry - Zespół Szkół nr 12 w Lublinie

Article heading icon

Kadry

Wniosek o urlop/zwolnienie od pracy

Wniosek o urlop opiekuńczy – bezpłatny

Wniosek o zwolnienie z pracy z powody działania siły wyższej

Wniosek o wydanie zaświadczenia o zatrudnieniu