Praca z uczniem z dysleksją - Zespół Szkół nr 12 w Lublinie

Article heading icon

Praca z uczniem z dysleksją

 1. Pomoc w opanowaniu „chaosu” powstającego na kartce papieru:
  1. graficzne schematy różnych form wypowiedzi,
  2. schematy, rysunki,
  3. odwoływanie się doświadczeń znanych uczniowi oraz zmysłów.
 2. Pomoc w opanowaniu „chaosu” zapisanego w podręczniku lub tekście literackim – metoda czynnego czytania:
  1. szczegółowa analiza podręcznika,
  2. czytanie uczniowi tekstu z akcentowaniem istotnych treści,
  3. zaznaczanie pętlami/zakreśleniami istotnych informacji,
  4. praca z kopią kserograficzną przeczytanego tekstu – wycinanie istotnych zdań, układanie ich w odpowiedniej kolejności,
  5. opracowanie listy umownych znaków,
  6. wyróżnianie elementów kompozycyjnych,
  7. notowanie w podręczniku,
  8. tworzenie map myślowych tekstu – „budowanie systemu”,
  9. metoda tworzenia „metryczki tekstu” – aktywne czytanie + uzupełnianie arkusza/tabeli/schematu,
  10. metoda „charakterystyki postaci” – gromadzenie danych w trakcie czytania za pomocą rysunków/schematów,
 3. Pomoc w opanowaniu „chaosu” zapisów w zeszycie:
  1. format zeszytu – A4,
  2. przy sprawdzaniu nie podkreślamy błędów innym kolorem,
  3. nie oceniamy graficznej strony,
  4. stosujemy metodę opisową poprawności ortograficznej (np. błędy pisowni rz po spółgłoskach – 2, błędy w zapisie zmiękczeń – 3),
  5. poprawianie błędów,
  6. metoda „zeszyt studenta” – wydzielenie odpowiednich miejsc w zeszycie: nowo poznane pojęcia, mapy myślowe, schematy notatek, uwagi, pytania, pomysły,
  7. wydzielenie odpowiednich miejsc na kartce w zeszycie,
  8. tworzenie schematów pracy,
  9. tworzenie notatek – map myśli,
 4. Pomoc w opanowaniu „chaosu” wypowiedzi ustnych:
  1. tworzenie konspektów,
  2. tworzenie map myślowych.
 5. Zmienne tempo prowadzonych zajęć:
  1. zmiana rodzaju ćwiczeń 2 – 3 razy podczas spotkania,
 6. Praca z symbolem, pomoce wizualne.
 7. Poznawanie lektury poprzez czytanie w klasie.
 8. Praca w grupach, technika ”śnieżnej kuli”.
 9. „Książki mówione”.
 10. Drama, symulacje.