Szkolne dokumenty - Zespół Szkół nr 12 w Lublinie

Article heading icon

Szkolne dokumenty

Konepcja rozwoju ZS 12 2019- 2024

Regulamin bezpieczeństwa ZS 12

Procedura wydawania legitymacji szkolnych oraz ich duplikatów, duplikatów kart rowerowych i świadectw szkolnych w Zespole Szkół nr 12 w Lublinie

Podanie o duplikat karty rowerowej

Program wychowawczo - profilaktyczny

Procedura przebywania osób na terenie szkoły