Wykaz placówek i instytucji pomocowych - Zespół Szkół nr 12 w Lublinie

Article heading icon

Wykaz placówek i instytucji pomocowych

Wykaz placówek i instytucji pomocowych

20-086 Lublin, ul. Szewska 1

tel. 081 534 81 41, fax 081 534 81 40

20-601 Lublin, ul. Skierki 12

tel. 081 533 79 99

20-109 Lublin, ul. Bernardyńska 5

tel. 081 534 38 87

20-205 Lublin, ul. Towarowa 19

20- 402 Lublin, ul. Abramowicka 21

tel. 081 744 42 77

20-027 Lublin, ul. Karłowicza 1

tel. 081 532 13 82

20-303 Lublin, ul. PL. Czechowicza 1

tel. 081 534 86 61

20-081 Lublin, ul. Hutnicza 10B

tel. 081 745 10 10

20-078 Lublin, ul. I Armii Wojska Polskiego 1

tel. 081 532 48 22

20- 044 Lublin, ul. Bazylianówka 44

tel. 081 747-37-50, 740-36-77

ul. Zakładowa 11a, tel. 533-84-95 ( publiczny)

ul. Królewska 10, tel. 743-79-84 (m.in. sekty)

20-485 Lublin, ul. Samsonowicza 25,

tel. 081 747 29 46

20- 016 Lublin, ul Narutowicza 32, tel. 081 535 08 32

20- 064 Lublin, ul. Północna 3, tel. 081 535 53 30

tel. rodzina 081 535 51 26, dziecko 081 535 51 00

20-027 Lublin ul. Karłowicza 1

tel. 0-800-200-002

Poniedziałek- piątek 10.00 – 22.00,

Sobota, niedziela  i święta 10.00 -16.00

Policyjny telefon zaufania (dla wspomagania ofiar przestępstw): 081 535-51-00 (czynny całą dobę)

Telefon zaufania KMP w Lublinie: 081 535-53-30

Anonimowa policyjna linia specjalna: 0 800-20-148

Duszpasterski telefon zaufania 081 534 62 66

Telefon zaufania przy Szpitalu Neuropsychiatrycznym 081 744 01 00

Telefon zaufania dla dzieci i nastolatków wykorzystywanych seksualnie, zaniedbanych, których rodzice piją 022 627 61 72

Pomarańczowa Linia- pomaga rodzicom, których dzieci piją tel. 0 800 120 002

Całodobowy Odział Terapii Uzależnienia od Alkoholu

20- 442 Lublin, ul. Abramowicka 2 tel. 081 744 30 61 w. 234

Odział Leczenia Alkoholowych Zespołów Abstynencyjnych

20- 442 Lublin, ul Abramowicka 2 tel. 744 30 61 w. 356, 357

Dzienny Odział Terapii Uzależnienia od Alkoholu

20- 442 Lublin, ul. Abramowicka 4B tel. 744 22 28, 744 30 61 w. 240

Dzienny Odział Terapii Uzależnienia od Alkoholu

20-027 Lublin, ul. Karłowicza 1 tel. 081 532 13 82

Przychodnia Terapii Uzależnienia od Alkoholu i Współuzależnienia

20-027 Lublin, ul. Karłowicza 1 tel. 081 532 13 82

Lubelski Oddział Polskiego Towarzystwa Dysleksji,

Plac Litewski 5, tel. 532-40-31, 532-42-78 lub 532-63-38 w.194, 184,

Przewodnicząca dr Kostka- Szymańska

ul. Mełgiewska 7/9 , tel. 749-32-20 (P. prywatna upoważniona do wydawania opinii o dysleksji).

Punkt konsultacyjny dla rodziców i dzieci z nadpobudliwością psychoruchową w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej nr 5
ul. Magnoliowa 8, tel. 747-35-26 ( punkt konsultacyjny dla rodziców dzieci z problemem).

tel. 532-85-17 (skierowanie od lekarza ogólnego z zapisaną informacją np. ,,problemy emocjonalne”).

20-078 Lublin, ul. I Armii Wojska Polskiego 1

tel. 081 532-48-22

(zapisy bez skierowania, pomoc w problemach wychowawczych, wychowawczych kształtowaniu właściwych relacji między członkami rodziny, pomoc psychologiczna dla rodzin, w których występuje problem alkoholowy, przemoc).

ul. I Armii Wojska Polskiego 1,

tel. 081 532-48-22

(badania w kierunku dysleksji, badania psychologiczno- pedagogiczne uczniów mających problemy w nauce; po skierowanie zgłosić się do wychowawcy ucznia).