Historia i działalność - Zespół Szkół nr 12 w Lublinie

Article heading icon

Historia i działalność

Obserwatorium Astronomiczne przy Zespole Szkół nr 12 w Lublinie powstawało równolegle z budową nowego budynku zespołu szkół na Sławinku. Wówczas na szkolnym dachu pojawiła się kopuła firmy Uniwersał o średnicy 5,2 m. Kilka miesięcy później pod kopułą zainstalowano teleskop Meade LX200GPS o średnicy 35 cm. Od 2016 roku w Obserwatorium prowadzone są zajęcia astronomiczne połączone z obserwacjami nieba. Rok szkolny 2016/2017 przyniósł utworzenie kilku grup Koła Astronomicznego dla uczniów szkoły podstawowej i gimnazjum zainteresowanych tematami związanymi z kosmosem. W bieżącym roku szkolnym kontynuujemy zajęcia Koła Astronomicznego, organizujemy spotkania z członkami Polskiego Towarzystwa Miłośników Astronomii, a także prowadzimy obserwacje i pokazy nieba dla uczniów ZS nr 12 oraz uczniów z innych szkół.

Rok szkolny 2016/2017 przyniósł utworzenie kilku grup Koła Astronomicznego dla uczniów szkoły podstawowej i gimnazjum zainteresowanych tematami związanymi z kosmosem. W bieżącym roku szkolnym kontynuujemy zajęcia Koła Astronomicznego, organizujemy spotkania z członkami Polskiego Towarzystwa Miłośników Astronomii, a także prowadzimy obserwacje i pokazy nieba dla uczniów ZS nr 12 oraz uczniów z innych szkół. W roku 2022/2023 prowadzimy obserwacje aktywności słonecznej. Szczególnym wydarzeniem będzie obserwacja zaćmienia Słońca w dniu 25.10.2022 w godzinach 11:14-13:33. Faza maksymalna 12:20 (ok. 50%).