Ćwiczenia dla dyslektyków - Zespół Szkół nr 12 w Lublinie

Article heading icon

Ćwiczenia dla dyslektyków

Zaburzenia analizy i syntezy wzrokowej. Ćwiczenia na materiale obrazkowym

Etapy pracy Czynności

1.rozpoznawanie przedmiotów na obrazkach

 • loteryjki, domino obrazkowe
 • rozpoznawanie obrazków opisywanych słownie
 • dobieranie par przedmiotów

2. układanie według zasady podobieństwa

 • wyszukiwanie różnic, podobieństw
 • dobieranie obrazka do jego schematu
 • zabawa „kto zmienił miejsce?” i „co do czego pasuje?”
3. rozpoznawanie czynności i rozumienie sytuacji przedstawionej na obrazku
 • dobieranie obrazków z określoną czynnością
 • nazywanie czynności
 • demonstrowanie ruchem zilustrowanej czynności
 • odgadywanie czynności przedstawionej ruchem
 • wyszukiwanie obrazków opisanych słownie
4. rozpoznawanie przebiegu zdarzeń na obrazkach
 • porządkowanie historyjek obrazkowych
 • dobieranie dobrych/złych obrazków do podanego napisu
 • opowiadanie historyjki przedstawionej na obrazku
5. składanie całości z części
 • dobieranie części do całości
 • układanie obrazków po ich uprzednim rozcięciu

Zaburzenia analizy i syntezy wzrokowej. Ćwiczenia na materiale geometrycznym

Etapy pracy Czynności
1. rozpoznawanie jednakowych kształtów
 • różnicowanie figur geometrycznych: kształt, kolor, itp.
 • szeregowanie figur wg określonych zasad
 • dobieranie odpowiedniego rysunku
2. prawidłowe wyróżnianie narysowanych figur
 • obrysowywanie prostych figur
 • kopiowanie przez kalkę
 • łączenie kropek
 • rysowanie z pamięci
 • rysownie pod dyktando
3. wyróżnianie i odtwarzanie narysowanych figur
 • geometryczne loteryjki
 • mozaikowe układanki
 • geometryczne domino
 • odtwarzanie z pamięci wcześniej widzianych wzorów
 • różnicowanie kształtów
 • odtwarzanie z pamięci prostych układów klocków

Zaburzenia analizy i syntezy wzrokowej. Ćwiczenia na materiale literopodobnym

Etapy pracy Czynności
1. rozpoznawanie znaków graficznych i liter (bez wprowadzania nazw liter)
 • segregowanie liter: identyczne kształty
 • wyszukiwanie takiej samej litery wśród innych
 • wyszukiwanie liter w tekście
 • odtwarzanie w pamięci uprzednio widzianych wzorów
2. różnicowanie znaków graficznych i liter podobnych
 • segregowanie liter o podobnym kształcie
 • domino literowe
 • różnicowanie/zakreślanie/kolorowanie liter mylonych
3. rozpoznawanie i różnicowanie sylab
 • wyszukiwanie demonstrowanej sylaby wśród innych
 • wyodrębnianie sylab w wyrazach
 • domino sylabowe
4. rozpoznawanie i różnicowanie krótkich wyrazów
 • wyszukiwanie takich samych wyrazów
 • wyszukiwanie wyrazów podobnych
 • tworzenie wyrazów podobnych

Ćwiczenia: koordynacja wzrokowo-ruchowa

Etapy pracy Czynności
1. podnoszenie ogólnej sprawności i koordynacji ciała
 • ćwiczenia marszu, biegu
 • ćwiczenia na równoważni
 • zabawy skoczne
 • zabawy ze skakanką
2. usprawnianie manipulacji przedmiotami
 • zabawy z piłką/balonem
 • rzucanie do celu
 • zabawy z woreczkami
 • przenoszenie piramidek ułożonych z pudełek/klocków
 • rozpoznawanie przedmiotów z zawiązanymi oczami
 • dopasowywanie elementów o tych samych kształtach
3. kojarzeni doznań ruchowych z obrazami graficznymi
 • kreślenie dużych płynnych linii w powietrzu/na tablicy/na piasku
 • zamalowywanie dużych powierzchni
 • zamalowywanie dużych figur na tablicy/papierze
4. kontrola wykonywanego ruchu graficznego
 • obrysowywanie szablonów figur
 • kopiowanie przez kalkę
 • malowanie w obrębie konturów
 • rysowanie po śladzie
 • kolorowanie obrazków
 • labirynty
 • łącznie wyznaczonych punktów, krzyżówki i dyktanda graficzne
5. usprawnienie celowych i precyzyjnych ruchów rąk oraz ich współdziałanie

– wycinanki, wydzieranki, wyklejanki

 • lepienie z plasteliny/modeliny/gliny/ciasta
 • zabawy konstrukcyjne, majsterkowanie
 • układanie kompozycji wg wzoru
 • nawlekanie koralików
 • malowanie pędzelkiem na szkle
6. ćwiczenia dokładnej kontroli nad ruchami graficznymi
 • rysowanie/układanie wzorów/szlaczków
 • zagadki rysunków
 • kreślenie różnego rodzaju linii
 • kropkowanie kwadratów
 • kończenie rysunku wg eksponowanego wzoru
7. ćwiczenia kontroli nad wykonywaniem ruchów w odtwarzaniu symboli graficznych
 • rysowanie po śladzie znaków graficznych
 • kreślenie kształtów literopodobnych w liniac

Ćwiczenia: zaburzenia orientacji w przestrzeni

Etapy pracy Czynności
1. wyrabianie i utrwalanie orientacji na schemacie własnego ciała
 • różnicowanie prawej i lewej strony ciała
 • odtwarzanie prostych układów
 • wykonywanie układów pod dyktando
2. łączenie ruchów z obrazami wzrokowymi
 • układanie na stoliku różnych przedmiotów: nad/pod linią
 • układanie przedmiotów stosownie do polecenia: wyżej/niżej/obok/przed/za…
 • śledzenie przedmiotu + ruch na sygnał
 • rysowanie figur pod dyktando
 • zabawa „Idź prosto, 2 kroki w prawo…” (do celu)
 • drogi w labiryntach
 • „pussy”
3. ćwiczenia umiejętności prawidłowego różnicowania układów asymetrycznych
 • określanie położenia przedmiotów względem siebie (z zabawką)
 • geometryczna układanka „niżej – wyżej”
 • gra „Piotruś” z układami graficznymi
 • mozaiki, tangramy
4. kierowanie się schematami przestrzennymi w działaniu
 • szlaczki z figur geometrycznych
 • łączenie kropek
 • wycinaki
 • gry przestrzenne – np. puzzle

Ćwiczenia: zaburzenia analizy i syntezy słuchowej

Etapy pracy Czynności
1. odtwarzanie struktur dźwiękowych
 • odtwarzanie (wystukiwanie/klaskanie) struktur dźwiękowych wg wzoru
 • różnicowanie nagranych dźwięków
 • graficzne odtwarzanie słyszanych dźwięków
2. różnicowanie sygnałów dźwiękowych
 • określanie strony, z której dochodzi dźwięk
 • różnicowanie dźwięków wydawanych przez różne przedmioty i instrumenty
 • zastępowanie poleceń słownych systemami dźwięków
3. wyróżnianie wyrazów w zdaniu
 • podział zdanie na wyrazy
 • liczenie wyrazów w zdaniach
 • jakie to zdanie: „Dzisiaj stop mamy stop ładną stop…” lub „kakasia kadzisiaj kasię kanie…”
 • kończenie rozpoczętych zdań
 • budowanie zdań z podanego wyrazu
4. wyróżnianie sylab
 • podział wyrazu na sylaby
 • zabawa w kończenie słów
 • zabawa z piłką/bębenkiem – rzucanie/wystukiwanie sylab
 • rebusowe loteryjki
 • wyszukiwanie wyrazów w wyrazie
 • liczenie sylab w wyrazie
 • układanie wyrazów z sylab
 • uzupełnianie wyrazów brakującymi sylabami
5. wyróżnianie głosek
 • wyodrębnianie głosek w nagłosie, śródgłosie i wygłosie
 • różnicowanie głosek podobnych fonetycznie
 • segregowanie obrazków, których nazwy rozpoczynają się określoną głoską (rzut kostką)
 • łączenie rysunków wg określonej zasady, np. wyraz kończy się na „K” = następny zaczyna się literą „K”
 • tworzenie wyrazów z ostatnich/pierwszych głosek pokazywanych obrazków
6. ćwiczenia w czytaniu
 • ćwiczenia syntezy sylabowej (sylaba w okienku)
 • ćwiczenia syntezy głoskowej
 • „przesuwaczki” sylabowe
 • ćwiczenia czytania z przeciąganiem
 • sylabowe i obrazkowo – sylabowe domina
 • dobieranie podpisu do obrazka

Ćwiczenia: zaburzenia lateralizacji

Etapy pracy Czynności
1. podnoszenie sprawności obu rąk
 • kreślenie w powietrzu dużych kształtów kulistych obiema rękami
 • zamalowywanie dużych powierzchni obiema rękami
 • kreślenie równocześnie obiema rękami jakichś wzorów wzdłuż linii pionowej (choinki)
2. usprawnianie ruchów palców u obu rąk
 • wyścigi pionkami między prawa i lewą ręką
 • zabawa „pada deszcz” – kropkowanie obiema rękami
 • ugniatanie kul z plasteliny obiema rękami jednocześnie
 • malowanie prostych wzorów po zamalowanej powierzchni – rysikiem/ołówkiem
 • zbieranie drobnych elementów obiema rękami
 • lepienie z plasteliny
3. stopniowe usprawnianie ręki prawej
 • obrysowywanie szablonów figur geometrycznych (od lewej do prawej)
 • zapełnianie obrysowanych szablonów
 • rysowanie linii pionowych i poziomych,
 • rysowanie krzyża
 • rysowanie po śladzie
4. doskonalenie ręki prawej
 • liczenie kratek, zamalowywanie co drugiej kratki
 • obrysowywanie szablonów na papierze w kratkę
 • rysowanie szlaczków w kratkach
 • kreślenie znaków literopodobnych