Zebrania - konsultacje - Zespół Szkół nr 12 w Lublinie

Article heading icon

Terminy zebrań i konsultacji (rok szkolny 2023/2024)

Zebrania i konsultacje w roku szkolnym 2023/2024
L.p. Termin Forma spotkania
1. 30.08.2024r. Spotkanie informacyjne dla rodziców uczniów klas pierwszych Szkoły Podstawowej nr 14 im. T. Kościuszki w Lublinie
/wicedyrektor Aneta Dams/.
2. 12.09.2024r. Zebrania dla rodziców uczniów klas I-III Szkoły Podstawowej
nr 14 im. T. Kościuszki w Lublinie.
3. 13.09.2024r. Spotkanie ogólne dla rodziców uczniów klas IV-VI SP nr 14
im. T. Kościuszki w Lublinie.
/wicedyrektor Sylwia Anulewicz/.
4. 13.09.2024r. Zebrania dla rodziców uczniów klas IV-VI Szkoły Podstawowej
nr 14 im. T. Kościuszki w Lublinie.
5. 14.09.2024r. Spotkanie ogólne dla rodziców uczniów klas siódmych i ósmych SP nr 14 im. T. Kościuszki w Lublinie.
/wicedyrektor Katarzyna Mazur-Saczuk/.
6. 14.09.2024r. Zebrania dla rodziców uczniów klas VII-VIII Szkoły Podstawowej nr 14 im. T. Kościuszki w Lublinie.
7. 12.12.2024r. Zebrania dla rodziców uczniów klas I-III Szkoły Podstawowej
nr 14 im. T. Kościuszki w Lublinie (przekazanie informacji
o przewidywanych ocenach uczniów).
8. 13.12.2024r. Zebrania dla rodziców uczniów klas IV-VI Szkoły Podstawowej
nr 14 im. T. Kościuszki w Lublinie (przekazanie informacji
o przewidywanych ocenach uczniów).
9. 14.12.2024r. Zebrania dla rodziców uczniów klas VII-VIII Szkoły Podstawowej
nr 14 im. T. Kościuszki w Lublinie (przekazanie informacji
o przewidywanych ocenach uczniów).
10. 21.05.2024r. Zebrania dla rodziców uczniów klas I-III Szkoły Podstawowej
nr 14 im. T. Kościuszki w Lublinie.(przekazanie informacji
o przewidywanych ocenach końcoworocznych uczniów).
11. 22.05.2024r. Zebrania dla rodziców uczniów klas IV-VI Szkoły Podstawowej
nr 14 im. T. Kościuszki w Lublinie
(przekazanie informacji o przewidywanych ocenach końcoworocznych uczniów).
12. 23.05.2024r. Zebrania dla rodziców uczniów klas VII-VIII Szkoły Podstawowej
nr 14 im. T. Kościuszki w Lublinie
(przekazanie informacji o przewidywanych ocenach końcoworocznych uczniów).

Zebrania dla rodziców uczniów klas I-VIII odbywają się o godz. 17.15.

Godzina rozpoczęcia zebrań może ulec zmianie w trakcie roku szkolnego.

Opracowała: Katarzyna Mazur-Saczuk

wicedyrektor ZS nr 12 w Lublinie