Zapisy na stołówkę szkolną - Zespół Szkół nr 12 w Lublinie

Article heading icon

Zapisy na stołówkę szkolną

Szanowni Rodzice!

Uzupełnioną kartę zgłoszenia ucznia na posiłki wraz z Klauzulą informacyjną dotyczącą przetwarzania danych osobowych uczniów i rodziców na potrzeby korzystania z posiłków w stołówce szkolnej należy przesłać scanem na adres: joanna.gnieciak@zs12.lublin.eu lub dostarczyć osobiście.

W przypadku braku możliwości przesłania scanu, proszę o informację na adres: joanna.gnieciak@zs12lublin.eu o następującej treści:

Oświadczam, iż zapoznałem/am się z regulaminem Stołówki Szkolnej obowiązującym
w Zespole Szkół nr 12 w Lublinie oraz deklaruję chęć korzystania z posiłków w roku szkolnym 2024/2025 mojej córki/syna ……………………….. (należy podać imię i nazwisko dziecka/klasa/ określić rodzaj posiłków(śniadanie/obiad) oraz podać dni tygodnia w jakich uczeń będzie korzystał z posiłków.

Oryginały dokumentów należy dostarczyć do Kierownika stołówki najpóźniej w przeddzień korzystania przez ucznia z posiłków.

Z poważaniem

Joanna Gnieciak

Karta zgłoszenia na stołówkę dla ucznia

Karta zgłoszenia na stołówkę dla pracownika