Konkurs Plakatowy "Woda i Powietrze: Skarby Naszej Ziemi" - Szczegóły aktualności - Zespół Szkół nr 12 w Lublinie

Tag img 03.04.2024, 12:50
Article heading icon

Konkurs Plakatowy "Woda i Powietrze: Skarby Naszej Ziemi"

Z okazji obchodów Dnia Ziemi, serdecznie zapraszamy uczniów klas 5-8 do udziału w konkursie na plakat pod tytułem "Woda i Powietrze: Skarby Naszej Ziemi".

Konkurs z okazji Dnia Ziemii

Woda i powietrze są niezwykle istotnymi elementami naszego życia oraz ekosystemu. Poprzez wasze plakaty chcemy ukazać, jak ważne są te elementy dla zachowania równowagi w przyrodzie i dla zdrowia naszej planety.

Warunki uczestnictwa:

  • Konkurs skierowany jest do uczniów klas 5-8.
  • Format oraz technika wykonania plakatu są dowolne.
  • Prace należy dostarczyć do nauczycieli koordynujących przedsięwzięcie w terminie do 17 kwietnia 2024 roku.

Nagrody: Najlepsze prace zostaną nagrodzone cząstkową oceną celującą z wybranego przedmiotu (biologia, chemia, geografia, fizyka) oraz będą eksponowane na terenie szkoły.

Zachęcamy do kreatywności i zaangażowania w tworzenie plakatów! Wasze prace będą ważnym głosem w promocji świadomości ekologicznej w naszej społeczności szkolnej.

Koordynatorzy: 

Monika Domańska

Aneta Borkowska

Anna Stelmaszek

Marcin Pawłowski

Agnieszka Moskal

Margareta Sobiech