Warsztaty Pierwszej Pomocy w Świetlicy Szkolnej - Szczegóły aktualności - Zespół Szkół nr 12 w Lublinie

Tag img 21.06.2024, 04:57
Article heading icon

Warsztaty Pierwszej Pomocy w Świetlicy Szkolnej

Przed końcem roku szkolnego w świetlicy szkolnej odbyły się warsztaty pierwszej pomocy, w których wzięli udział uczniowie.

plakat dla dzieci

Celem zajęć było przypomnienie podstawowych zasad udzielania pierwszej pomocy, w tym:

1. **Resuscytacja krążeniowo-oddechowa (RKO):** Uczniowie mieli okazję praktykować RKO pod okiem ratownika wodnego, co pozwoliło im zrozumieć, jak ważne są szybkie i odpowiednie działania w sytuacjach kryzysowych.

2. **Użycie defibrylatora AED:** Omówiliśmy zasady korzystania z automatycznego defibrylatora zewnętrznego (AED) i przeprowadziliśmy praktyczne ćwiczenia, które pomogły uczniom nabrać pewności w obsłudze tego urządzenia.

3. **Pozycja boczna bezpieczna:** Uczniowie poznali technikę układania poszkodowanego w pozycji bocznej bezpiecznej – jest to jedna z kluczowych umiejętności w pierwszej pomocy.

Podczas warsztatów odbyły się również praktyczne ćwiczenia z wykorzystaniem fantomów i AED. Uczniowie mieli okazję odegrać scenki sytuacyjne, które symulowały różne wypadki i sytuacje awaryjne. To doświadczenie pomogło im jeszcze lepiej zrozumieć, jak reagować w realnych sytuacjach.

Dodatkowo, obejrzeliśmy nagranie z ćwiczeń pierwszej pomocy na kąpielisku wodnym, co było okazją do omówienia zasad bezpieczeństwa na kąpieliskach podczas wakacji. Ratownik zaprezentował, jak dbać o bezpieczeństwo swoje i innych nad wodą oraz jak reagować w przypadku zagrożenia.

Warsztaty były niezwykle wartościowe, zarówno dla uczniów, jak i dla nauczycieli. Dzięki takim inicjatywom zwiększamy świadomość i umiejętności naszych uczniów w zakresie pierwszej pomocy, co może przyczynić się do ratowania życia w przyszłości.

Dziękujemy wszystkim uczestnikom za zaangażowanie i aktywny udział w warsztatach! Zapraszamy do obejrzenia krótkiego filmu z ćwiczeń :)

Koordynator
Patryk Kargul