I szkolenie warsztatowe w ramach Szkolnego Budżetu Obywatelskiego - Szczegóły aktualności - Zespół Szkół nr 12 w Lublinie

Tag img 13.06.2024, 21:51
Article heading icon

I szkolenie warsztatowe w ramach Szkolnego Budżetu Obywatelskiego

W dniu 13 czerwca przedstawicielki Samorządu Uczniowskiego - Iza Gawron i Zuza Dąbkowska wraz z panią wicedyrektor Anetą Dams opiekunem SU oraz panem Romanem Denisiukiem uczestniczyli w szkoleniu dotyczącym realizacji poszczególnych etapów SBO. Spotkanie z Fundacją Pole Dialogu odbyło się w Galerii Labirynt, gdzie szkoły wspólnie pracowały nad wizją SBO w 4. edycji. Dyskutowano o wartościach takich jak równość, powszechność, dobrowolność i transparentność. Dzięki wspólnym spotkaniom młodzi ludzie i kadra szkolna wspólnie uczą się demokracji w praktyce, rozwijają swoje umiejętności wpływania na swoje szkoły i lokalne społeczności. Początek Czwartej Edycji Szkolnych Budżetów Obywatelskich w Lublinie pokazuje, że wspólne działania, uczenie się od siebie dodają energii i wzmacniają zaangażowanie.

SU

Przed naszym szkolnym samorządem czas na rozpoczęcie prac nad tworzeniem Szkolnych Zespołów Roboczych, by z nowym rokiem szkolnym móc ruszyć pełną parą. Konkurs „Rozwój partycypacji uczniowskiej w Lublinie: Szkolne Budżety Obywatelskie – czwarta edycja” jest realizowany w ramach inicjatywy bilateralnej „Młodzież dla Miasta, Miasto dla Młodzieży – projekty i inicjatywy angażujące i włączające lokalne społeczności”. Projekt jest finansowany ze środków Funduszy EOG i Funduszy Norweskich, co umożliwia jego realizację na tak szeroką skalę.